Нашата цел

Како снабдувач со електрична енергија ги исполнуваме дневните потреби за електрична енергија на нашите корисници. Преку нашите сигурни и висококвалитетни услуги постигнуваме одржлив придонес кон безбедноста и квалитетот на нивната работа.
 
Статусот на стабилен и долгорочен партнер кај корисниците го постигнуваме со поставување на највисоки стандарди за квалитет за нашите продукти и услуги по конкурентни и фер цени. Со обезбедување на исклучително знаење и високо ниво на ефикасност, секогаш се стремиме да ги достигнеме нивните очекувања на најоптимален начин.

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски , бр. 11
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
snabduvanje-info@evn.mk