Менаџмент

Роланд Циглер

Менаџер во ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ

Роланд Циглер е машински инжинер кој завршил на Техничкиот Колеџ во Виена. Потоа студирал Бизнис Администрација на Виенскиот Универзитет за Бизнис и Економија. Својата кариера ја реализирал на водечки менаџмент позициии, пред се во одделите за маркетинг и продажба, во различни интернационални компании како водечкиот производител на цигли Винербергер и водечкиот европски производител на инфрацрвени греачи Шванк. Во 2011 се приклучува на групацијата ЕВН АГ како одговорен за развој на Одделот за Енергетски Услуги, како фотоволтаици, улично осветлување, консалтинг и продукти за енергетска ефикасност електромобилност и сл. Во 2019 станува прокурист за  EVN Energievertrieb GmbH & Co KG. Од 2017 е Претседател на Асоцијацијата за електромобилност на австриските снабдувачи со електрична енергија. Од први април 2019 година е Управител на ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје

 

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски , бр. 11
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
snabduvanje-info@evn.mk