Menaxhment

Roland Ziegler

Menaxher në EVN Maqedoni Elektrosnabduvanje DOOEL

Roland Ziegler është inxhinier mekanik i diplomuar nga Kolegji Teknik në Vjenë, i cili më pas vazhdon studimet e  Administrim të  Biznesit në Universitetin e Biznesit dh Ekonomisë të Vienës. Karrierën e tij e ka kaluar në pozita udhëheqëse dhe menaxhuese, kryesisht në departamentet e marketingut dhe shitjes, në kompani të ndryshme ndërkombëtare, sic është  prodhuesi më i madh botror i tullave Wienerberger dhe prodhuesi kryesor evropian i pajisjeve të ngrohjes infra të kuqe SCHWANK.
Në vitin 2011 ai ju bashkua Grupacionit EVN AG si përgjegjës për zhvillimin e Departamentit të Shërbimeve Energjetike, sic janë sistemet fotovoltaike, ndriçimi rrugor, konsultime dhe produkte për efikasitet energjetik, elektromobilitet etj. Në vitin 2015 ai fitoi pozicionin prokuror në EVN Energievertrieb GmbH & Co KG.
Që nga viti 2017 ai gjithashtu mori pozicionin e Presidentit të Shoqatës së Elektromobilitetit të Furnizuesve të Austrisë. Duke filluar nga muaji prill 2019 ai është  Drejtor menaxhues në EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL.

 

Efikasitet energjetik ne biznes

EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL Skopje
Rr. Lazar Lichenoski nr.11
Fax postal 694 Shkup 1000, Maqedoni
Telefon: +389 (0)2 3205 500
snabduvanje-info@evn.mk