Контакт

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул. Плоштад Македонија бр. 1
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија

Сервисна линија: 0890 12345
Телефон: 02 3205 500

Е-пошта: snabduvanje-info@evn.mk

 

* Задолжителни полиња

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул. Плоштад Македонија, бр. 1
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
snabduvanje-info@evn.mk