Големи бизнис корисници

Доколку сте заинтересирани за снабдување со електрична енергија на отворен пазар, лесно можете да станете наш корисник во неколку чекори:
  1. Побарајте понуда и договор тука. Ние ќе Ви ги понудиме најсоодветните опции според особеностите на Вашиот бизнис. 
  2. Потпишете го договорот, заедно со  Полномошно  и Изјава за промена на снабдувач.
Доставете ни ги документите по електронска пошта не подоцна од 15-от работен ден пред почетокот на снабдувањето со електрична енергија на отворен пазар.

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски , бр. 11
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
snabduvanje-info@evn.mk