Општи услови

Договорите на ЕВН Македонија Електроснабдување се во согласност со општите услови за снабдување со електрична енергија кои вклучуваат:

Општи услови на договорите за снабдување со електрична енергија

Општи услови за договорите за снабдување со електрична енергија за мали потрошувачи и домаќинства
          
Потсетник за потрошувачи
 

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски бр.11, Скопје
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]