Општи услови

Договорите на ЕВН Македонија Електроснабдување се во согласност со општите услови за снабдување со електрична енергија кои вклучуваат:

          Општи услови
          Потсетник за потрошувачи

 

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски , бр. 11
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
snabduvanje-info@evn.mk