Model i kontratës

Ju mund të shkarkoni modelin e  kontratës tonë për furnizim me energji elektrike në këtë link.

Efikasitet energjetik ne biznes

EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL Skopje
Rr. Lazar Lichenoski nr.11
Fax postal 694 Shkup 1000, Maqedoni
Telefon: +389 (0)2 3205 500
snabduvanje-info@evn.mk