Документи за превземање

Изјава за промена на снабдувач (превземи)
Полномошно (превземи)
Барање за раскнижување или враќање на уплатени средства (превземи)
Барање за раскинување на договор за снабдување (превземи)
Барање за промена на снабдувач (превземи)

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски , бр. 11
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
snabduvanje-info@evn.mk